Cijfers zijn universeel en voor het Universum makkelijk om mee te communiceren. Een cijfer is vaststaand terwijl doorgegeven beelden door het referentiekader van de ongeoefende ontvanger ruis kunnen veroorzaken. Een cijfer kan dat niet. Vandaar dat het Universum en de engelen vaak via tekens, symbolen en dus ook cijfers boodschappen aan ons doorgeven en ons op die wijze begeleiden op ons pad.

De cijfers 2:22 zijn prachtige cijfers met een mooie boodschap. Het cijfer 2 is een cijfer dat tegen je zegt dat je vertrouwen mag hebben in het leven. Hoe vervelend je situatie op het moment ook is, het zal goedkomen.

Als je de cijfers 222 of het tijdstop 2:22 vaker dan toevallig ziet, ben je bezig met een bouwfase in je leven. Je bent bezig met het herdefiniëren van je leefomgeving of jezelf: bezig om jeZelf een andere vorm geven. En dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling, mits je ver weg blijft van de donkere kant van je ego-identiteit (3e chakra). Als datgene wat je wilt gebaseerd is op het willen (over)heersen en dominantie, dan zal het tot niks leiden. Wat er gebeurt, hangt dus volledig af van je intenties.

Heb je zuivere intenties, dan zul je hulp krijgen. Het hebben van zuivere intenties betekent dat je in eerste instantie een zuiver verzoek doet aan het Universum. Een zuiver verzoek dient te voldoen aan een aantal “eisen” zoals de deelnemers aan mijn opleiding “werken met en in het Akashabewustzijn” wel weten.

Een zuivere intentie is nodig omdat al jouw beslissingen en ervaringen het levenspad van anderen zullen beïnvloeden. Wees je bewust van de verantwoordelijkheid die dat geeft. Omdat al jouw ervaringen worden opgenomen in het Akashabewustzijn, zullen zij anderen inspireren en voeden.  Inspireren om hun eigen missie te voltooien en voeden om de volgende stap te zetten in hun proces.

Op jouw 2:22 pad zul je hulp krijgen om te bereiken wat je wilt mits je dat vraagt aan je gidsen, jouw beschermengelen en de aartsengelen. Je zult dan in samenspraak met de spirituele wereld de balans krijgen die nodig is om je doel te bereiken.

Als je kijkt naar je energetisch lichaam (de energie die om en door jouw lijf vloeit), werken de cijfers 2:22 samen met het 2e chakra. Het tweede chakra gaat over het verlangen van de ziel in jouw leven.

Dus luister naar het verlangen van je ziel: wat heb jij nodig om verder te bouwen aan jouw leven? Waar leidt jouw pad heen? Wat heb jij nodig zodat jij een inspiratie kunt zijn voor anderen? Welke universele spirituele voedingsbron heb jij nodig om inzichten te krijgen?

Het Universum en al haar lichtwezens, gidsen, aartsengelen luisteren naar je intenties en zullen je  helpen om de volgende stap in je spirituele ontwikkeling te zetten.

Heb geloof en moed.