JfO|Connect | Medium Jeltsje I praktijken in Hemelum en Leeuwarden I 06-12512118 | www.medium-jeltsje.nl l jeltsje@medium-jeltsje.nl | KvK-nr.: 57675317

JfO|Connect en/of Medium Jeltsje verwerkt persoonsgegevens en data in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met jfO|Connect en/of Medium Jeltsje. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe jfO|Connect en/of Medium Jeltsje met persoonsgegevens omgaat.

Doel gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de relatie met jfO|Connect en/of Medium Jeltsje. U bepaalt zelf hoe deze relatie met jfO|Connect en/of Medium Jeltsje wordt vormgegeven. Indien u actief deelneemt aan diensten van jfO|Connect en/of Medium Jeltsje, dan zullen wij u ook vaker benaderen met daaraan gerelateerde informatie. U kunt aangeven wanneer u geen prijs meer stelt op contact. Wij zullen dan zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit|opleiding|workshop|consult van jfO|Connect en/of Medium Jeltsje dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie van jfO|Connect en/of Medium Jeltsje.

Indien u lid bent van jfO|Connect en/of Medium Jeltsje, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap of op grond van de wet. Daarnaast heeft jfO|Connect en/of Medium Jeltsje een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen event, deelname aan een commissie of anderszins), aanvullende informatie te sturen over jfO|Connect en/of Medium Jeltsje zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E mailadres

Bewaren
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart jfO|Connect en/of Medium Jeltsje de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. jfO|Connect en/of Medium Jeltsje bewaart, na afronding van de opdracht|de dienst, 7 jaar nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

Gegevens over gebruik van de website en cookies
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt jfO|Connect en/of Medium Jeltsje geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief
U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van jfO|Connect en/of Medium Jeltsje. Het adressenbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

Mailings
Indien u contactpersoon bent, indien u deelneemt aan een activiteit van jfO|Connect en/of Medium Jeltsje of indien u informatie aanvraagt bij jfO|Connect en/of Medium Jeltsje, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over workshops, dienstverlening, producten, etc.

Derden
jfO|Connect en/of Medium Jeltsje verstrekt geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van jfO|Connect en/of Medium Jeltsje bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij, IT-beheerder, e-Boekhouden voor het verzenden van facturen en bijhouden administratie).

U kunt ons mailen indien u niet meer wilt worden benaderd. Indien u meer informatie wilt over jfO|Connect en/of Medium Jeltsje, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres.

jfO|Connect | Medium Jeltsje I 06- 12512118 | KvK-nr.: 01125234

Aanpassingen
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 februari 2022.

Ons website-adres is: https://medium-jeltsje.nl/medium-jeltsje.nl.