Alles is energie. Ook je lichaam is energetisch geladen.

Wat we denken en voelen beïnvloedt elke cel in ons lichaam. Het vernauwt ons energieveld of breidt het uit en stimuleert onze vitaliteit en de hoeveelheid veerkracht die we tot onze beschikking hebben. Deze energie heeft de basis in chakra’s. Chakra’s zijn energiecentra of energieknooppunten, die in onze aura’s ingebed zijn. Het woord chakra betekent in het Sanskriet “wiel van licht”.

Door die chakra’s stroomt onze levenskracht, onze energie. Deze energiecentra bevatten verschillende niveaus van bewustzijn, activiteit en energetische lading. Chakra’s haken in elkaar als tandwielen in een radarsysteem. Is een radar verstopt of loopt het stroef, dan heeft dat invloed op andere chakra’s en dus heeft het effect op jouw eigen energie.

Iedereen heeft ontelbare chakra’s. Ze vormen de basis voor jouw lichamelijk gezondheid, emotionele stabiliteit en geestelijke helderheid. Ze vormen de verbinding tussen jouw fysieke lichaam en het energetische lichaam.

Elke chakra heeft een specifiek thema, met een specifieke werking. Het kan in balans zijn, of in disbalans zijn. En als een radar in het netwerk niet werkt, heeft het ook invloed op de rest van het systeem. Ik kan de energieverstopping in chakra’s voelen en oplossen. Waardoor het systeem weer gaat lopen. En omdat alles met elkaar samenhangt, kan door een chakrabehandeling een proces waarbij een fysiek of mentaal probleem wordt aangepakt, ondersteunen.

Door het in balans brengen van jouw chakra’s voel je je weer heel. Je voelt de energie terugkomen in je systeem. Je gaat weer in je kracht staan.